Hun har vært ansvarlig for og kreativt alene om å bestemme hvordan produktet skulle beskrives, prosjektene fotograferes og tekstene skrives. Alle hun har samarbeidet med er blitt meget begeistret for Karens energi, strategiske tenkning, analytiske holdning og ikke minst hennes klare standpunkter for hvordan prosjektet skulle løses.
— Per Tore Teksum, Skarpsno AS
 
Fotografsann.jpg

Om meg

Hvem er jeg og hvordan kan vi skape gode resultater sammen?

 
Grønt.jpg

Karen Consulting

Jeg jobber prosjektbasert, og liker å se resultater kjapt. Men hva, hvem og hvor? Hvilke prosjekter kan jeg hjelpe deg med?