Curriculum Vitae
Karen Sann Fougner

Arbeidserfaring

Operations Manager, Dentsu Aegis Network, Oslo

 • Driftsleder. Ansvarlig for datterselskapene Carat og Amnet hva gjelder økonomi, fakturering, rutiner, administrasjon, kunder m.m. En business partner for samtlige kolleger i selskapene.

Prosjektleder, Skarpsno AS, Lillehammer

 • På deltid jobbet jeg som prosjektleder og ansvarlig for å forfatte, innhente anbud, gjennomføre og ferdigstille en bok som viser porteføljen til bedriften Skarpsno AS. Herunder innebar det også å digitalisere og lage hjemmeside for bedriften, se skarpsno.org

Prosjektleder, Tekna, Oslo

 • Jobbet i avdelingen for kurs og konferanse. Ansvar for mer enn 20 individuelle kurs og konferanser. Var ansvarlig for alt fra idémyldring, planlegging, økonomistyring og gjennomføring, til evaluering og avslutning. Viktig del av jobben var å estimere og budsjettere hvert enkelt kurs/ konferanse, forhandle honorarer og priser, og levere til fastsatte mål. 

Logistikkmedarbeider, Trebuchet AS, Oslo

 • 3 mnd vikariat, ansvar for mottak av ordre og videre håndtering, tilse at transport gikk som planlagt, kommunisere ut til leverandør, avsender og mottaker.

Finansrådgiver, DNB Bank ASA, Oslo

 • Fulltidsstilling ved bankens flaggskip på Majorstuen. Besto autorisering som finansrådgiver. Hadde ansvar for egen kundeportefølje, med rådgiving på boliglån, forsikringer, investeringer, pensjon og privatøkonomi. Hadde også overordnet ansvar for innkjøp og bestilling av rekvisita til hele flaggskipet.

Leder, Næringslivsdagene (NLD) BI Bergen

 • NLD er BI Bergens største faglige arrangement. Utvidet og forbedret arrangementet fra å vare én dag til én uke med fokus på innovasjon og entreprenørskap. Hadde ansvar for bla rekruttering, gjennomføring og evaluering.

Kunderådgiver, DNB Kundeservice, Bergen

 • Jobbet som kunderådgiver på telefon.Deltidsstilling ved siden av studiene, 33%.

Økonomiansvarlig, BSI Håndball

 • Satt i styret og hadde ansvar for fakturering og regnskap for håndballklubben to sesonger. Tok også ansvar for søke sponsor og stønad fra klubben sentralt.

Programansvarlig, Springbrettet

 • Hovedansvar for å skaffe foredragsholdere og sette programmet for Vestlandets største karrieredag. Ansvar for å formidle programmet til de 93 deltagende bedriftene. Var eneste konferansier under selve arrangementet.


Utdannelse

Handelshøgskolen BI Bergen                                                  

 • Bachelor i økonomi og administrasjon. Valgfag innen innovasjon og entreprenørskap, spesialisering innen prosjektledelse, gjennomsnittskarakter B.

Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU)                                                 

 • Påbegynt bachelor i Europakunnskap med fransk fordypning
 • ERASMUS studentutveksling til Toulouse, Frankrike.

Gausdal Videregående Skole

 • Allmennfag med idrettsspesialisering innen håndball.
 • Godkjent trener 1. Utvekslingsstudent til Uruguay ett år (2007).

 
_DSC2160 (3).JPG

Språk

Norsk

Engelsk

Spansk

(FransK) 


Kurs

autorisert finansrådgiver

Open water diver

Trener 1