Prosjekter

Jeg er god på koordinere, administrere, strukturere og effektivisere prosesser og prosjekter. Jeg har stor arbeidskapasitet og takler utfordringer fortløpende. Her kan du se eksempler på noen prosjekter jeg har ledet og hva jeg kan utføre for deg. 

 

 
BB logo.png

Prosjektleder Trygg Skolevei

For Brunbjørn AS er jeg engasjert som prosjektleder for "Trygg Skolevei". Prosjektet skal sette fokus på hvordan barn og skolebarn skal ferdes trygt langs skoleveien, selv når det foregår arbeid på og langs vegen. 

 
 
visitskeikampen_logo-min.jpg

Markedsfører og SoMe-ansvarlig

For Skeikampen Eiendom og Visit Skeikampen er jeg engasjert som markedsfører og ansvarlig for sosiale medier. For begge aktørene har jeg ansvar for markedsføring via deres hjemmeside, hvilket innebærer innholdsproduksjon til blogg, oppdatering av sider og utvikling av annonseinnhold til bruk i andre medier. Jeg har også ansvar for facebook og instagram og ukentlige oppdatering på alle sosiale medier hos begge aktørene.

For kundene setter jeg opp budsjett og leverer rapporter og analyser av resultatene. 

Engasjementet inkluderer også redaksjonell stilling for Visitskeikampen-posten som kommer ut 4 ganger hver år. 

 
 
Logo_GGH_liggende_sort.png

Koordinator og høyre hånd

Jobbet for Gudbrandsgard Hotell i Kvitfjell som koordinator og høyre hånd for hotelldirektøren. Mine arbeidsoppgaver gikk blant annet ut på å strukturere og organisere rutiner og systemer for å sikre en smidig arbeidsflyt blant de ulike avdelingene, organisere kurs og konferanseavdelingen, samt bistå direktøren og bookingansvarlig med større og mindre prosjekter. 

 
 
Løype Anleggsdrift rød ny [Converted].png

Hjemmeside for Løype Anleggsdrift AS

Løype Anleggsdrift AS engasjerte meg for å lage ny hjemmeside for dem. Arbeidet besto i å utvikle ny hjemmeside fra bunnen, ut fra kundens ønsker og behov. Videre gjennomførte jeg opplæring for at kunden selv kan oppdatere og redigere innhold. 

Her kan du se resultatet.

 
 

Prosjektportefølje og hjemmeside

Skarpsno AS, en by- og tettstedsutvikler, ønsket en bok for å levere til fremtidige samarbeidspartnere og kunder for å presentere eiendommene de har utviklet. Som prosjektleder hadde jeg totalansvar for å innhente nødvendig informasjon om de nærere 60 prosjektene, samt innhente anbud på fotograf, trykkeri og designer. 

Sjekk ut resultatet av prosjektporteføljen her.

Jeg har utviklet og designet hjemmeside til bedriften som kontinuerlig oppdateres med artikler og nyheter. 

 
Miljøfyrtårn.jpg

Resertifisert miljøfyrtårn

For Mafo AS oppdaterte og fornyet jeg sertifiseringen som miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Arbeidet innebar å systematisere og arbeide med miljøtiltak i virksomhetens hverdag, levere den årlige klima- og miljjørapporten, fornye og produsere en HMS-rapport til bedriftens bruk, samt avholde resertifiseringsmøte med en miljøfyrtårnsertifisør. 

 
 
Controller.jpg

Diverse administrative oppgaver

Ingen oppgaver for små, jeg har flere oppdrag som har kort tidshorisont eller omfang - men som er like viktige. Her kan det nevnes fakturering, å lage presentasjoner for bedriften i eksempelvis PowerPoint, eller systematisere og effektivisere rutiner for bedriften. 

Jeg er en fikser og gjennomfører som går på med entusiasme og smil.