Referanser

LOGO.jpg

Hun har vært ansvarlig for og kreativt alene om å bestemme hvordan produktet skulle beskrives, prosjektene fotograferes og tekstene skrives. Alle hun har samarbeidet med er blitt meget begeistret for Karens energi, strategiske tenkning, analytiske holdning og ikke minst hennes klare standpunkter for hvordan prosjektet skulle løses. 

Per Tore Teksum, Skarpsno AS

Karen var fra første sekund bevisst på produktet og holdt i alle trådene i alle situasjoner. 

 

 

Hun beholdt en profesjonalitet og integritet til prosjektet hele veien, så vi visste til en hver tid hva vi fikk. Hun tilrettela godt og var lett å ha med å gjøre. Enten de var positive eller konstruktive, gir hun tilbakemeldinger på en real og profesjonell måte. Vi er svært fornøyd med samarbeidet med Karen.

Richard K. Johansen, RicardoFoto AS

tekna.jpg

Som prosjektleder har Karen forbedret marginer takket være god prosjektplanlegging – og ledelse. Karen har stor arbeidskapasitet, er svært målrettet og alltid klar for nye utfordringer. Karen tar gjerne på seg nye oppgaver, og mestrer å ha mange oppgaver på gang samtidig. Hun er alltid positiv, står på, leverer alltid og er svært løsningsorientert, selv når hun opplever vanskelige situasjoner.

Therese Sørensen, Tekna

dnb.png

Karen Sann Fougner har levert meget gode resultater og utført sitt arbeid til var fulle tilfredshet og hennes forhold til kunder og kolleger har vært meget godt. Hun slutter etter eget ønske.

Christin Aarnes, Banksjef Majorstuen

BI.png

Næingslivsdagene har under Karen blitt utviklet til et helhetlig arrangement over 

flere dager, med en intemasjonal profil og store målsetninger. 

Karen er 

en samvittighetsfull person med stor arbeidskapasitet og pålitelighet og struktur i alt 

hun foretar seg.

Thomas Skovli, Leder BIS Bergen